PMGeuro_fonduri
logo
Untitled Document
Untitled Document
bullets Evenimente interne

bullets Semnarea contractului privind serviciile pentru ”Elaborarea proiectului tehnic pentru execuția lucrărilor de investiții din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galați”, în data de 06.03.2018

În cadrul întâlnirii au participat reprezentanţii celor 3 Entităţi Contractante, Compania Naţională „Aministraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galaţi, S.C. METALTRADE INTERNATIONAL S.R.L. Galaţi şi S.C. PORT BAZINUL NOU S.A., precum şi cei ai Contractantului, Asocierea Acciona Ingenieria S.A. - Baicons Impex S.R.L, prin Liderul Asocierii Societatea Acciona Ingenieria S.A.

bullets Comunicat de presă - „Semnare contract servicii pentru elaborarea proiectului tehnic pentru execuția lucrărilor de investiții din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galați” (format PDF);

bullets Galerie foto.

bullets Participarea la a Cincea Conferință Națională a Clusterelor din România, cu tema "Clusterele. Strategia Dunării. Bioeconomia" în perioada 05-06.10.2017.

Integrarea clusterelor din România în lanțuri de valoare internațională și multisectoriale reprezintă una dintre soluțiile viabile în procesul de "Catch up" din punct de vedere al inovării. Regiunea Dunării reprezintă un cadru propice acestei abordări deoarece reunește țări și regiuni aflate în diverse stadii de dezvoltare. Mai mult bioeconomia este unul dintre sectoarele cu potențial de excelență pentru România, având în vedere resursele și competențele existente în domenii precum energia, mediul, agricultura, securitatea și siguranța alimentară.

În cadrul conferinței au participat prestigioși reprezentanți ai organismelor europene reprezentative, institute de cercetare, universități, firme, clustere. Conferința a oferit posibilitatea promovării proiectului la nivel internațional.

bulletsParticiparea la reuniunea statelor-participante la Coridorul de transport internațional Europa-Caucaz-Asia (TRAnsport Corridor Europe-Caucasus-Asia - TRACECA), întâlnire desfășurată la București în data de 23.05.2017. întâlnirea a contribuit la dezvoltarea și accelerarea legăturilor comerciale și de transport cu alte state, și a fost prezidată de domnul Mircea Ciopraga, Secretar General în cadrul Secretariatului Permanent al Comisiei Interguvernamentale TRACECA. bulletsParticiparea la întâlnirea Comisiei de Dialog Social organizată de Prefectura Galați, în data de 22.11.2016, în cadrul căreia s-a prezentat informarea cu privire la principalele elemente caracteristice ale investiției "Platforma Multimodală galați – Etapa I – Modernizarea infrastructurii portuare"

bulletsParticiparea la întâlnirea de lucru cu tema ,,Județul Galați – spașiu de investiții și cooperare pentru parteneri din R.P.Chineză,, organizată de Consiliul județean Galați în data de 27.10.2016.

În cadrul întâlnirii a participat și Consulul General al Republicii Populare Chineze la Constanța, dl. Liang Caide, și s-a susținut dezvoltarea județului prin inițiative noi ca bază pentru o cooperare deschisă și reciproc avantajoasă cu partenerii din R.P.Chineză.

bullets Conferința de lansare a proiectului, 25.10.2016, organizată de partenerii proiectului "Platforma Multimodală Galați – Etapa I – Modernizarea infrastructurii portuare".

La eveniment au participat personalități din comunitatea portuară, reprezentanți ai Ministerului Transporturilor și ai Ministerului Fondurilor Europene, reprezentanți ai autorităților locale (ex. Consiliul Județean Galați, Primăria Galați, Agenția pentru Protecția Mediului), operatori portuari, reprezentanți mass-media etc.

bullets COMUNICAT DE PRESĂ - Lasnsare proiect "Platforma Multimodală Galați - Etapa I - Modernizarea infrastructurii portuare" (format PDF);

bullets RAPORTUL conferinței de lansare a proiectului;

bullets Galerie foto.

bullets Participarea la Workshop-ul dedicat Fondului European pentru Investiții Strategice (EFSI) și Mecanismului pentru Interconectarea Europei (CEF), organizat de Ministerul Transporturilor împreună cu Comisia Europeană – DG MOVE. Întâlnirea s-a desfășurat la sediul Ministerului Transporturilor, în data de 12.10.2016.

Evenimentul a contribuit la creșterea gradului de înțelegere a celor două programe europene EFSI și CEF și la găsirea surselor necesare de finanțare adiacente banilor publici pentru proiectele de investiții strategice în infrastructură.

Untitled Document

UTILE: