PMGeuro_fonduri
logo
home    home  
email
e-mail
Platforma Multimodală Galați - Etapa I
Modernizarea infrastructurii portuare
   
Untitled Document
Untitled Document
bullets Activitatea 2 - Achiziții, proiect tehnic și supervizare

bullets Procedura de achiziție a serviciilor de consultanță "Elaborare documentație de atribuire a contractului de servicii de intocmire a proiectului tehnic pentru executia lucrarilor de investitii din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galați" – responsabil Metaltrade International SRL

bullets Publicarea anunțului de participare nr. 395843/11.11.2016 în SEAP privind "Elaborarea documentației de atribuire a contractului de servicii de întocmire a proiectului tehnic pentru execuția lucrărilor de investiții din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galați"

bullets Atribuirea contractului de servicii privind "Elaborarea documentației de atribuire a contractului de servicii de întocmire a proiectului tehnic pentru execuția lucrărilor de investiții din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galați" în data de 13.02.2017.

bullets Procedura de achiziție a serviciilor de consultanță "Elaborarea documentației de atribuire a contractului de servicii de supervizare a lucrarilor pentru executia cheului din cadrul proiectului PMG" - responsabil CN APDM SA

bullets Se află în curs de elaborare.

bullets Procedura de achiziție a serviciilor de consultanță "Elaborarea documentației de atribuire a contractului de lucrări pentru execuția cheului din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galați" – responsabil CN APDM SA

bullets Se află în curs de elaborare.

bullets Procedura de achiziție a serviciilor de proiectare pentru "Elaborarea proiectului tehnic pentru execuția lucrărilor de investiții din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galați" – responsabil Metaltrade International SRL

bullets Lansarea anunțului de participare nr. 175597/23.05.2017 în SEAP privind contractarea de servicii de proiectare pentru "Elaborarea proiectului tehnic pentru execuția lucrărilor de investiții din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galați"

bullets Procedura de achiziție a serviciilor de supervizare a lucrărilor pentru execuția cheului din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galați – responsabil CN APDM SA

bullets Se află în curs de elaborare.

bullets Procedura de achiziție a lucrărilor pentru execuția cheului din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galați – responsabil CN APDM SA

bullets Procedura de achiziție a serviciilor de audit financiar din cadrul proiectului Platforma Multimodală Galați – responsabil CN APDM SA

bullets Procedura de achiziție a serviciilor unui expert de proiectare – responsabil Port Bazinul Nou SA

Untitled Document

UTILE: