COMPANIA NATIONALA
ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME
GALATI
     


MONOGRAFIE a Palatului Navigației

PALATUL NAVIGAȚIEI este localizat în Municipiul Galați, strada Portului, nr.34, clădirea fiind un simbol al orașului Galați, dar și un exemplu deosebit de expresivitate românească în aria riverană Dunării.

Din 1998 edificiul se află în proprietatea CN APDM SA Galați, fiind sediul social al companiei. Începând cu anul 2004 se regăseşte pe lista monumentelor istorice, din judeţul Galaţi, la poziţia 167, cod GL-II-m-B-03064, sub numele de Gara Fluvială Galaţi.

În intervalul 1909-1912, până în 1914-1915 se proiectează și se construiește Palatul Administrației Navigației Fluviale Române (cunoscut, astăzi, sub denumirea de Palatul Navigației). Elaborarea planurilor și supravegherea lucrărilor construcției revin discipolului lui Ion Mincu, tânărul arhitect Petre Antonescu rector al Academiei Române de Arhitectură în perioada interbelică, de numele căruia se leagă proiectarea clădirii Primăriei Capitalei sau a Facultății de Drept din București.

”Direcția generală a navigației fluviale, cu reședința la Galați, a folosit, pentru ridicarea gării și a localului birourilor sale un teren aflat chiar la intrarea portului, între cheiul de la punctul de îmbarcare pentru linia de navigație pe Dunăre și între artera principală de acces în port” după cum afirmă însuși autorul arhitect Petre Antonescu în monografia ”CLĂDIRI. Construcții, Proiecte și Studii”.

Elemente arhitecturale și tehnice

Este prima construcţie din România la care s-a folosit un schelet monolit din beton armat. Datorită terenului loessoid, sensibil la umezire, Palatul Navigaţiei este susţinut pe piloni. Decoraţiunile geometrice specifice artei populare româneşti împodobesc clădirea. Tencuielile exterioare sunt din piatră artificială, iar deasupra uşilor, la intrarea pe peronul gării fluviale se află un acoperiş protector al scării exterioare, susţinut de console din lemn de stejar, ornamentate cu motive geometrice. Pe colţul de nord-est se detaşează un turn, mai înalt decât acoperişul clădirii, în care se află o scară de onoare. Din turn putea fi admirată panorama portului. În zona centrală a clădirii, la parter se afla sala de aşteptare şi ghişeele de unde călătorii cumpărau biletele pentru călătoria cu vaporul. Acoperişul clădirii este realizat într-un mod special, având şarpantă din lemn, şi învelitoare din ardezie, cu streaşină pe console şi căpriori executaţi din lemn de stejar.