COMPANIA NATIONALA
ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME
GALATI
     
Misiune, Principii, Obiective

Misiune, principii, obiective

bullets Misiunea C.N A.P.D.M S.A Galati

Sa dezvolte si sa promoveze porturile situate pe sectorul maritim al Dunării, sa le integreze în rutele de transport fluvial, maritim, rutier şi feroviar, sa promoveze comertul fluvio-maritim prin furnizarea de servicii portuare competitive care sa respecte comunitatea si mediul inconjurator.


bullets Principiile C.N A.P.D.M S.A Galati

 • Eficienta si operativitate in gestionarea sistemului integrat de management;

 • Implementarea managementului prin obiective si standarde de performanta;

 • Respectarea principiilor fundamentale de management corporativ;

 • Indeplinirea obiectivelor stabilite cu respectarea cerintelor in domeniul calitatii si mediului;

 • Asigurarea transparentei administrative si decizionale in mediul intern si extern;

 • Respectarea legilor şi reglementarilor legale la nivel national precum si a legislatiei Uniunii Europene;

 • Dezvoltarea unei culturi organizationale cu privire la performanta rezultatelor si gestionarea riscurilor;

 • Oferirea de servicii calitative, sigure şi rentabile pentru clientii companiei;

 • Corectitudine, responsabilitate, respect in relatiile cu clientii nostri;

 • Initierea şi dezvoltarea de parteneriate cu organizatii nationale şi internationale, în baza principiului "Win - Win";

 • Planificare succesorala, competenta profesionala prin instruire si pregatire continua;

 • Securitate, sanatate in munca si prevenirea riscurilor profesionale;

 • Promovarea practicilor operationale menite sa reduca impactul de mediu asociat activitatilor desfasurate in cadrul companiei;bullets Obiectivele CN APDM SA Galati - 2020 (click pentru varianta PDF)

Eficienta si eficacitatea functionarii
 • Asigurarea functionalitatii infrastructurii de portuare prin activitati de reparatii si intretinere, care sa conduca la mentinerea caracteristicilor tehnice minime obligatorii.

 • Modernizarea infrastructurii portuare existente cu dezvoltarea unor terminale specializate in vederea interconectarii porturilor administrate de companie cu reteaua transeuropeana de transport.

 • Furnizarea de servicii portuare adecvate si competitive, cu respectarea prevederilor legale si a principiului tratamentului egal si nediscriminarii.

 • Promovarea porturilor situate pe sectorul maritim al Dunarii in vederea integrarii acestora in rutele de transport fluvial, maritim, feroviar si rutier nationale si internationale.

 • Optimizarea consumului de resurse materiale si financiare, in concordanta cu activitatile desfasurate si cu serviciile oferite clientilor.

 • Implementarea unor practici de management eficiente in domeniul gestionarii resurselor umane in cadrul companiei, prin imbunatatirea competentelor profesionale si motivarea angajatilor companiei, asigurarea unui sistem operational corect si pertinent de evaluare a performantei

 • Utilizarea documentelor previzionale (strategii, planuri, programe) si imbunatatirea proceselor de monitorizare si control a tuturor activitatilor din cadrul companiei .

 • Diminuarea impactului negativ asupra mediului cauzat de activitatile de transport fluvial si implementarea de masuri specifice care vizeaza imbunatatirea aspectelor de calitate, mediu, securitate si sanatate in munca.


Fiabilitatea informatiilor interne si externe
 • Monitorizarea optima a executiei bugetare, in acord cu necesitatile operationale.

 • Dezvoltarea activitatilor de prevenire si control pentru protejarea resurselor alocate impotriva pierderilor datorate risipei, abuzului, erorilor sau fraudelor.

 • Asigurarea liberului acces la informatiile de interes public.

 • Asigurarea fiabilitatii informatiilor utilizate in cadrul companiei /difuzate catre terti.


Conformitatea cu legile, regulamentele si politicile interne
 • Alocarea resurselor financiare in conditii de legalitate, eficienta, eficacitate, economicitate.

 • Implementarea adecvata a cadrului de reglementare si a standardelor prin intermediul politicilor, procedurilor, documentelor de conformitate.