COMPANIA NATIONALA
ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME
GALATI
     


Informația privind mediul


sageata1 Reglementări de bază privind accesul la informația privind mediul.

sageata1 Constituția României.

sageata1 Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public Hotărârea Guvernului nr. 123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

sageata1 Legea nr. 86/2000 pentru ratificarea Convenţiei privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu, semnată la Aarhus la 25 iunie 1998.

sageata1 Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2005 privind protecţia mediului.

sageata1 Hotărârea Guvernului nr. 878/2005 privind accesul publicului la informaţia privind mediul.

sageata1 Ordinul M.A.P.M. nr. 1182/2002 pentru aprobarea Metodologiei de gestionare şi furnizare a informaţiei privind mediul, deţinută de autorităţile publice pentru protecţia mediului.


sageata1 Ce este “Informația privind mediul”? (în conformitate cu HG 878/2005)


Informaţia privind mediul cuprinde date despre:

- starea şi calitatea elementelor exterioare organismului uman (cum ar fi: aerul şi atmosfera, apa, solul, peisajul şi ariile naturale, inclusiv zonele umede, diversitatea biologică şi componentele sale)

- factorii ce afectează sau pot afecta mediul (ca de exemplu: substanţele, deşeurile, deversările şi alte evacuări în mediu)

- măsurile care se iau (cum sunt politicile, legislaţia, planurile, programele, convenţiile încheiate între autorităţile publice şi persoanele fizice şi/sau juridice privind obiectivele de mediu, activităţile care afectează sau pot afecta elementele de mediu)

Solicitantul poate fi orice persoană fizică sau juridică care solicită informaţii privind mediul, indiferent de cetăţenie, naţionalitate sau domiciliu, iar în cazul persoanelor juridice, indiferent de locul în care sunt înregistrate sau în care se află centrul efectiv al activităţii lor.

Orice persoană care solicita informații privind mediul are dreptul să le primească, fără să demonstreze că are vreun interes specific în a afla respectivele informații.

Primirea cererilor de informații privind mediul și furnizarea răspunsurilor se realizează de către compartimentele specializate de informare și relații publice organizate în cadrul autorităților publice.

Cererile trebuie să fie formulate cât mai clar. Limbajul obișnuit este suficient. Nu trebuie să se cunoască denumirea exacta a documentului, dar este bine să se specifice cât mai clar ce se dorește.

Informaţia privind mediul se pune la dispoziţia solicitantului, ţinând cont de termenul specificat de acesta, cât mai repede posibil sau cel mai târziu în termen de 1 lună de la data primirii cererii de către autoritatea publică. Termenul de 1 lună se poate prelungi la 2 luni dacă volumul şi complexitatea informaţiei solicitate sunt foarte mari.

Accesul la registrele și listele publice puse la dispozitia publicului și examinarea pe loc a informației solicitate se fac în mod gratuit. Eventualele costuri acoperă tarifele pentru copiere și sunt suportate de către solicitant.

O cerere poate fi respinsă în cazul în care:

- este în mod evident nerezolvabilă;

- este formulată intr-un mod general sau neclar;

- privește materiale în curs de completare sau documente ori date nefinalizate;

- confidențialitatea datelor personale sau a dosarelor privind o persoană fizică, dacă acea persoana nu a consimțit la divulgarea către public a informațiilor;

- protecția mediului (exemplu: localizarea speciilor rare).


sageata1 Informația privind mediu CN APDM SA Galați.


sageata1 Ghidului autoritatilor publice pentru accesul publicului la informatia de mediu