COMPANIA NATIONALA
ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME
GALATI
     


Consultare publică privind
Normele de fundamentare ale tarifelor portuare aplicate de CN APDM SA Galati


CN ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME SA Galați (CN APDM SA) publică Normele de fundamentare ale tarifelor portuare spre consultarea publică a operatorilor economici, în conformitate cu art.37, alin. (2) din OG 22/1999 *** Republicată privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare.
În termen de 10 zile lucrătoare de la publicarea Normelor de fundamentare ale tarifelor portuare, operatorii economici pot formula observații / propuneri privind Normele de fundamentare, pe care le pot transmite CN APDM SA prin:

- Fax: 0236/460140
- Email: marketing@apdmgalati.ro
- Poștă: str. Portului, nr.34, Galați, CP 800025, clădire Palatul Navigației, et.2, Registratură.

STABILIRE NORME DE FUNDAMENTARE TARIFE PORTUARE APLICATE DE CN APDM SA GALATI

Persoană contact:
CN APDM SA Galați
Birou Marketing
POALELUNGI DUMITRU
Email: marketing@apdmgalati.ro
Tel: 0236/460660, int.120
Mobil: +407307158221
Termen publicare Norme de fundamentare ale tarifelor portuare aplicate de CN APDM SA Galați – 17.10.2018