COMPANIA NATIONALA
ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME
GALATI
     
Untitled Document

Conducerea CN APDM SA GalațiPolitica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorului general ai C.N. APDM S.A. Galati

Regulamentul de functionare a comitetului de audit din cadrul C.A. a C.N. APDM S.A. Galati

Regulamentul de functionare al Consiliului de Administratie al C.N. APDM S.A. Galati

Ghidul de completare a declaratiilor de avere si de interese

Formular DECLARAŢIE DE INTERESE (descarcare format editabil).

Formular DECLARAŢIE DE AVERE (descarcare format editabil).
Componenta Consiliului de Administratori ai CN APDM SA Galati
Membri (CV)
Calitatea si functia
Declaratie de avere/interese
Administrator provizoriu
Administrator provizoriu
Administrator provizoriu
Administrator provizoriu
Administrator provizoriu
Administrator provizoriu
Administrator provizoriu
   
   
Conducerea Executiva a C.N A.P.D.M S.A Galati
Director General
Costache Carmen
Director General Adjunct
Dumitrita Tichilesteanu
Director Executiv - Servicii Suport
Magearu Dragos
Director Executiv - Managementul Activelor
   
Persoane din conducerea executiva anterioara a C.N A.P.D.M S.A Galati
Director Comercial
Persoane din conducerea neexecutiva anterioara a C.N A.P.D.M S.A Galati
Vicepresedinte
Administrator neexecutiv
Administrator neexecutiv
Administrator neexecutiv
Administrator neexecutiv
   
Alte persoane din C.N A.P.D.M S.A Galati care fac obiectul Legii 176/2010 (conducători structuri, membrii UIP, etc.)
Sef Serviciu Valorificare Active
Sef Serviciu Dezvoltare
Sef Serviciu Mentenanță și Administrativ
Sef birou Serv. Portuare, Valorif. Active si Prot Mediului.
Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Coordonator Birou CFG
Membru UIP
Membru UIP
Membru UIP
Sef Serviciu Achiziții
Sef Birou Marketing
Sef Serviciu Teritorial - Sucursala Brăila
Sef Serviciu Management si Strategie
Sef Birou Servicii Portuare si Protectia Mediului
Membru UIP
Membru UIP
Membru UIP
Alte persoane care au facut obiectul Legii 176/2010 (conducători structuri, membrii UIP, etc.) in structura CN APDM SA Galati
Sef Serviciu Exploatare Flotă și Coordonare Portuară
Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Sef Serviciu Dezvoltare
Membru UIP
Sef Serviciu Mentenanță și Administrativ
Membru UIP
Membru UIP