COMPANIA NATIONALA
ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME
GALATI
     
Untitled Document

Conducerea CN APDM SA GalațiPolitica si criteriile de remunerare a administratorilor si directorului general ai C.N. APDM S.A. Galati

Regulamentul de functionare a comitetului de audit din cadrul C.A. a C.N. APDM S.A. Galati

Regulamentul de functionare al Consiliului de Administratie al C.N. APDM S.A. Galati

Contract mandat.

Ghidul de completare a declaratiilor de avere si de interese

Formular DECLARAŢIE DE INTERESE (descarcare format editabil).

Formular DECLARAŢIE DE AVERE (descarcare format editabil).Componenta Consiliului de Administratori ai CN APDM SA Galati
Membri (click pentru CV)
Calitatea si functia
Declaratie de avere/interese
Administrator provizoriu - Președinte CA
Administrator provizoriu - Vicepresedinte CA/Comitetul de Nominalizare si Remunerare
Administrator provizoriu/Comitetul de audit
Administrator provizoriu/Comitetul de audit
Administrator provizoriu/Comitetul de Nominalizare si Remunerare
Administrator provizoriu/Comitetul de Nominalizare si Remunerare
Administrator provizoriu/Comitetul de audit
Conducerea Executiva a C.N A.P.D.M S.A Galati
Director General
Director Exploatare Portuară
Director Economic
Director Executiv - Managementul Activelor
   
Alte persoane din C.N A.P.D.M S.A Galati care fac obiectul Legii 176/2010 (conducători structuri, membrii UIP, etc.)
Consilier Management
Sef serviciu teritorial - Tulcea
Sef serviciu teritorial - Braila
Sef Birou Investitii
Sef Birou Proiecte Europene
Sef Serviciu Valorificare Active
Sef Birou Resurse Umane
Sef Serviciu Mentenanță și Administrativ
Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Coordonator Comp. CFG
Sef Serviciu Achiziții
Sef Birou Marketing
Sef Birou Exploatare Flotă
Sef Serviciu Management si Strategie
Sef Birou Servicii Portuare si Protectia Mediului
Membru UIP
Membru UIP
Membru UIP
Membru UIP
Membru UIP
Membru UIP
Persoane din conducerea executiva anterioara a C.N A.P.D.M S.A Galati
Director General
Director General
Director Executiv - Managementul Activelor
Director Economic
Persoane din conducerea neexecutiva anterioara a C.N A.P.D.M S.A Galati
Administrator provizoriu
Administrator provizoriu
Administrator provizoriu
Administrator provizoriu
Administrator provizoriu
Administrator provizoriu
Administrator provizoriu
Administrator provizoriu
Administrator provizoriu
Administrator provizoriu
Administrator provizoriu
Administrator provizoriu
Administrator provizoriu
Administrator provizoriu
Vicepresedinte
Administrator neexecutiv
Administrator neexecutiv
Administrator neexecutiv
Administrator provizoriu
Administrator provizoriu
Administrator provizoriu
Administrator provizoriu
Administrator provizoriu
Administrator provizoriu
Administrator provizoriu
     
Alte persoane care au facut obiectul Legii 176/2010 (conducători structuri, membrii UIP, etc.) in structura CN APDM SA Galati
Consilier Juridic
Sef Birou Exploatare Flota
Membru UIP
Sef Birou Proiecte Europene
Sef interimar birou Exploatare Flota
Sef Serviciu Dezvoltare
Sef birou Serv. Portuare, Valorif. Active si Prot Mediului Tulcea
Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Sef Serviciu Exploatare Flotă și Coordonare Portuară
Sef Serviciu Dezvoltare
Sef Serviciu Financiar-Contabilitate
Membru UIP
Membru UIP
Sef Serviciu Dezvoltare
Sef Serviciu Mentenanță și Administrativ
Membru UIP
Membru UIP
Membru UIP
Membru UIP