COMPANIA NATIONALA
ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME
GALATI
     


Carieră

bullets Anunț selecții

Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați organizează, selecție de personal pentru ocuparea următoarelor posturi:


Merceolog


Cerinte obligatorii

o Nivel studii: medii;
o Experienta profesionala generala minim 2 ani;
o Cunostinte temeinice de legislatie in domeniu;
Responsabilitati: Asigurarea aprovizionarii cu materiale, echipamente, piese de schimb si servicii, conform normelor legale, gestionarea contractelor de achizitie a consumabilelor, efectuarea de achizitii conform referatelor de necesitate;

Calendar de selectie:
- 12.08.2019 ora 16:00, data limita pentru depunerea dosarelor- Galati, Str. Portului nr.34 - Registratura
- 13.08.2019 ora 10:00- interviul de selectie si proba scrisa;
- 14.08.2019 comunicare telefonica candidat admis.

Continutul dosarului de aplicatie:
- Formularul de aplicatie si acordul de prelucrare date cu caracter personal– le puteti ridica de la registratura companiei din Galati sau le puteti descarca de aici.
- CV – model EUROPASS;
- Copii documente pregatire profesionala (diploma bac);
- Adeverinta de vechime in munca/extras revisal de la ultimul/ii angajator/i care sa ateste experienta profesionala.

Bibliografie CONCURS :
1. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale
2. HG nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale
3. Pentru consultarea legislatiei în domeniul achizitiilor publice poate fi accesat site-ul www.anap.gov.ro


Dispecer - 2 posturi sucursala Braila


Cerinte obligatorii

o Cunostinte solide de legislatie in domeniul portuar;
o Utilizare sistem de operare Windows, aplicatii pachet MICROSOFT OFFICE (Microsoft Word, Excel etc.);
o Cunostinte nivel mediu de utilizare sistem operare WINDOWS, internet, aplicatii pachet Microsoft Office, salvarea informatiilor pe medii externe(HDD, STICK, CD DVD, etc.) utilizarea serviciului e-mail;
o Studii profesionale/medii;

Calendar de selectie:
- 08.08.2019 ora 16:00, data limita pentru depunerea dosarelor- Galati, Str. Portului nr.34 - Registratura
- 13.08.2019 ora 12:00- interviul de selectie si proba scrisa;
- 14.08.2019 comunicare telefonica candidat admis.

Continutul dosarului de aplicatie:
- Formularul de aplicatie si acordul de prelucrare date cu caracter personal– le puteti ridica de la registratura companiei din Galati sau le puteti descarca de aici.
- CV – model EUROPASS;
- Copii documente pregatire profesionala;

Bibliografie CONCURS :
- legislatie in domeniul portuar: OG nr. 22 / 29.01.1999* republicata privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 528 / 17.07.2002 pentru aprobarea OUG nr. 22 / 1999 privind administrarea porturilor şi serviciile în porturi, Ordonanta nr. 42 / 28.08.1997* republicata privind transportul maritim si pe caile navigabile interioare, cu modificarile ulterioare, HG nr. 245 / 04.03.2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei nr. 42 / 1997 privind transportul naval, Ordinul MT nr. 709 / 10.09.2010, privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public şi limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al statului, precum şi a Listei cuprinzând limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, Ordinul MT nr. 2/2015 privind modificarea OMT nr. 709/2010privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public şi limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al statului, precum şi a Listei cuprinzând limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj, OMT nr. 636 / 13.08.2010 pentru aprobarea Regulamentului portuar – cadru, OMT nr. 251 / 05.04.2011 privind înfiinţarea comisiilor de coordonare a mişcării navelor maritime şi de căi navigabile interioare în porturile Galaţi, Brăila şi Tulcea, HG nr. 518 / 24.08.1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" SA Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare, HG nr. 598 / 2009 pentru modificarea şi completarea HG nr. 518 / 1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" SA Galaţi.

Relatii suplimentare la telefon 0236460660-61-62-63 interior 129, email ru@apdmgalati.ro sau la sediul companiei din Galati, str. Portului nr.34.