COMPANIA NATIONALA
ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME
GALATI
     


Carieră

bullets Anunț selecții

Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați organizează, selecție de personal pentru ocuparea următoarelor posturi:


Expert Achiziții Publice


Cerinte obligatorii
- studii superioare tehnice, juridice sau economice;
- experienta profesionala generala minim 2 ani;
- experienta in domeniul achizitiilor publice minim 1 an;
- certificat expert achizitii publice;
- cunostinte temeinice in domeniul legislatiei achizitiilor publice;
- cunostinte in domeniul achizitiilor din cadrul proiectelor finantate din fonduri europene ;

Calendar de selectie:
- 21.01.2019, ora 16:00, data limita pentru depunerea dosarelor- registratură Galati, Str. Portului nr.34;
- 22.01.2019, ora 10:00 - proba scrisa si interviu;
- 23.01.2019, comunicare telefonica candidat admis;

Bibliografie concurs :
1. Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
2. HG nr. 394/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale;
3. Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016;
4. Pentru consultarea legislatiei în domeniul achizitiilor publice poate fi accesat site-ul www.anap.gov.ro.

Continutul dosarului de aplicatie:
- Formularul de aplicatie – il puteti ridica de la registratura companiei din Galati sau il puteti descarca de AICI
- Adeverinţă/e de vechime în muncă/extras revisal de la ultimul/ii angajator/i care să ateste experiența profesională în domeniu;
- CV – model EUROPASS;
- Copie certificat expert achizitii publice;
- Copii documente pregătire profesională (diploma licenta/master+supliment);


Specialist îmbunătățiri procese


Cerinte obligatorii
- experienta profesionala: minim doi ani in control intern managerial/guvernanta corporativa sau management;
- cunoştinte solide de legislatie : H.G. nr. 518/1998 cu modificarile si completarile ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind Guvernanta Corporativa, inclusiv norme metodologice, OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al entitatilor publice, ISO 9001:2015 ;
- studii superioare economice sau juridice;
- cunostinte foarte bune de operare PC, pachet MS OFFICE (excel, word);

Calendar de selectie:
- 18.01.2019, ora 13:30, data limita pentru depunerea dosarelor- registratură Galati, Str. Portului nr.34;
- 21.01.2019, ora 10:00- interviul, proba scrisa (expertiza tehnica, verificare abilitati utilizare PC, pachet MS OFFICE);
- 22.01.2019, comunicare telefonica candidat admis;

Bibliografie concurs :
- H.G. nr. 518/1998 privind infiintarea Companiei Nationale Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA Galati, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2016;
- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;
- OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al entitatilor publice; - OG 119/1999 privind controlul intern si controlul financiar preventiv.

Continutul dosarului de aplicatie:
- Formularul de aplicatie – il puteti ridica de la registratura companiei din Galati sau il puteti descarca de AICI
- Adeverinţă de vechime in munca/extras revisal de la ultimul/ii angajator/i care sa ateste experienta profesionala in domeniu;
- CV – model EUROPASS;
- Copii documente pregătire profesională (diploma licenta/master+supliment);

Relatii suplimentare la telefon 0236460660-61-62-63 interior 129, email ru@apdmgalati.ro sau la sediul companiei din Galati, str. Portului nr.34.