COMPANIA NATIONALA
ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME
GALATI
     


Carieră

bullets Anunț selecții

Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați organizează, selecție de personal pentru ocuparea următoarelor posturi:


Operator portuar/dispecer - Sucursala Brăila


Cerinte obligatorii:
- Cunostinte de legislatie in domeniul portuar;
- Utilizare sistem de operare Windows, aplicatii pachet MICROSOFT OFFICE (Microsoft Word, Excel etc.);
- Masuri de securitate in utilizarea Internetului, utilizarea serviciului de e-mail, salvarea informatiilor pe medii externe(HDD, STICK, CD DVD, etc.);
- Cunostinte de limba engleza, nivel conversational;
- Studii profesionale/medii;

Calendar de selectie:
- 16.07.2018 ora 16:00, data limita pentru depunerea dosarelor- Galati, Str. Portului nr.34 - Registratura sau la Registratura din cadrul Sucursalei Braila situata in Portul Braila, Dana 18.
- 17.07.2018 ora 10:00- interviul de selectie si proba scrisa;
- 18.07.2018 comunicare telefonica candidat admis.-angajare imediata cu data de 20.07.2018.

Continutul dosarului de aplicatie:
- Formularul de aplicatie – il puteti ridica de la registratura companiei din Galati sau il puteti descarca de AICI
- CV (curiculum vitae) EUROPASS;
- Copii documente studii/diplome absolvire absolvire scoala profesionala/liceu;


Bibliografie concurs:
1. Legea 528/09.08.2002 – pentru aprobarea Ordonanţei nr.22/1999 privind administrarea porturilor şi serviciile în porturi;
2. ORDONANŢA nr. 22 din 29 ianuarie 1999- Republicată- privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare
3. ORDIN MT. 562/2003 -stabilirea porturilor, zonelor, categoriilor de nave pentru care serviciile de siguranţa sunt obligatorii.
4. HOTĂRÂRE Nr.1335/14.12.2000 – privind aprobarea Normelor Metodologice de punere în aplicare a prevederilor Convenţiei privind facilitarea traficului maritim internaţional (FAL), adoptată la Londra la 9 aprilie 1965 de Conferinţa internaţională privind facilitarea voiajului şi transportului maritim, modificată prin amendamentele din 1984, 1986, 1989, 1991, 1993 şi 1994, precum şi a standardelor şi procedurilor specifice României.
5. HGR nr. 222/13.03.2003 – pentru modificarea şi completarea HG. nr.518/1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale „APDM” – SA Galaţi.
6. ORDIN MT.287/2003 -privind autorizarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de transport naval
7. Ordin 251/05.04.2011 - privind înființarea comisiilor de coordonare a mișcării navelor maritime și de căi navigabile interioare în porturile Galați, Brăila și Tulcea
8. ORDIN nr. 2473 din 19 decembrie 2006 privind efectuarea formalităţilor de sosire/plecare în/din porturile româneşti a navelor de navigaţie interioară
9. ORDONANŢĂ nr. 42 din 28 august 1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare- 2 timonieri fluviali - Galati
- 1 căpitan fluvial - Sucursala Brăila


Cerinte obligatorii:
- Cunostinte de legislatie in domeniu; - Experienta in domeniul navigatiei minim 8 ani atat pentru postul de capitan fluvial cat si pentru posturile de timonieri fluviali; - Experienta aferenta postului de capitan fluvial minim 4 ani si minim 2 ani aferenta posturilor de timonieri fluvial; - Certificat de capacitate/brevet capitan fluvial, respectiv de timonieri fluviali; - Studii medii;

Calendar de selectie:
- 11.07.2018 ora 16:00, data limita pentru depunerea dosarelor- Galati, Str. Portului nr.34 - Registratura sau la Registratura din cadrul Sucursalei Braila situata in Portul Braila, Dana 18.
- 12.07.2018 incepand cu ora 9:00- interviu ;
- 13.07.2018 comunicare telefonica candidati admisi.

Continutul dosarului de aplicatie:
- Formularul de aplicatie – il puteti ridica de la registratura companiei din Galati sau il puteti descarca de AICI
- CV (curiculum vitae) EUROPASS;
- Copii documente studii/diplome absolvire precum si documente de atestare (brevet capitan fluvial respectiv certificat capacitate de timonier fluvial);
- Copii carnet de serviciu;
- Copii certificate de operator RTF/combaterea poluarii daca exista ;Specialist în investiții


Cerinte obligatorii:
- Experienta in domeniul masuratori terestre si cadastru minim 3 ani;
- Cunostinte de legislatie in domeniu;
- Cunostinte prelucrare date cu aplicatii specializate in domeniul masuratori terestre si cadastru;
- Cunostinte de limba engleza –nivel mediu.
- Studii superioare de specialitate in masuratori terestre si cadastru.

Calendar de selectie:
- 10.07.2018 ora 16:00, data limita pentru depunerea dosarelor- Galati, Str. Portului nr.34 - Registratura;
- 11.07.2018 ora 12:00- interviul de selectie
- 12.07.2018 comunicare telefonica candidat admis.


Continutul dosarului de aplicatie:
- Formularul de aplicatie – il puteti ridica de la registratura companiei din Galati sau il puteti descarca de AICI
- CV (curiculum vitae) EUROPASS;
- Copii documente studii/diplome absolvire;
- Adeverinta de vechime ultimul/ultimii angajatori ;


Economist/ Controller


Cerinte obligatorii:
- Experienta minim 3 ani in domeniul financiar-contabil;
- Cunostinte solide de finante publice, contabilitate financiara, contabilitate de gestiune, control financiar preventiv, analiza si raportare financiara;
- Utilizare Microsoft Word, Excel, Internet Explorer;
- Studii superioare in domeniu;

Calendar de selectie:
- 10.07.2018 ora 16:00, data limita pentru depunerea dosarelor- Galati, Str. Portului nr.34 - Registratura;
- 11.07.2018 incepand cu ora 10:00- interviul de selectie, proba scrisa
- 12.07.2018 comunicare telefonica candidat admis.


Continutul dosarului de aplicatie:
- Formularul de aplicatie – il puteti ridica de la registratura companiei din Galati sau il puteti descarca de AICI
- CV (curiculum vitae) EUROPASS;
- Copii documente studii/diplome absolvire;
- Adeverinta de vechime ultimul/ultimii angajatori ;

Bibliografie concurs:
1. H.G. 518/1998 privind infiintarea C.N. ,,APDM’’S.A. Galati, completata prin HG 222/2003 si HG nr.598/13 mai 2009 ;
2. Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata ;
3. Codul fiscal – Legea nr.227/2015 ;
4. Ordin nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ;
5. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.500/2002 privind finantele publice;
7. Ordinul nr.923/11.07.2014, republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
8. Ordonanta nr. 119/31.08.1999, republicata, privind controlul intern/ managerial si control financiar preventiv ;
9. OMFP nr.2332/2017 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv ;
10. Ordinul nr.3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
11. Hotararea Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare;
12. Hotararea Guvernului nr.1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului ;
13. OMFP 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
14. Decretul nr.209/1976 pentru aprobarea regulamentului operatiilor de casa ;
15. Legea 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar ;

Relatii suplimentare la telefon 0236460660-61-62-63 interior 129, email ru@apdmgalati.ro sau la sediul companiei din Galati, str. Portului nr.34.