COMPANIA NATIONALA
ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME
GALATI
     


Carieră

bullets Anunț selecții

Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați organizează, selecție de personal pentru ocuparea următoarelor posturi:


Lăcătuș mecanic


Cerinte obligatorii
- Studii profesionale/medii;
- Experienta profesională minim 1 an;
- Curs calificare lăcătuș mecanic
- Curs calificare fochist;

Calendar de selectie:
- 13.03.2019, ora 16:00, data limita pentru depunerea dosarelor- registratură Galati, Str. Portului nr.34;
- 14.03.2019, ora 10:00 - interviul de selectie;
- 15.03.2019, comunicare telefonica candidat admis;

Continutul dosarului de aplicatie:
- Formularul de aplicatie si acordul de prelucrare date cu caracter personal– le puteti ridica de la registratura companiei din Galati sau le puteti descarca de aici.
- Adeverinţă de vechime in munca/extras revisal de la ultimul/ii angajator/i care sa ateste experienta profesionala in domeniu;
- CV – model EUROPASS;
- Copii documente pregătire profesională;


Dispecer in cadrul SUCURSALEI BRAILA


Cerinte obligatorii
- Studii profesionale/medii;
- Cunostinte de legislatie in domeniul portuar;
- Utilizare sistem de operare Windows, aplicatii pachet MICROSOFT OFFICE (Microsoft Word, Excel etc.);
- Masuri de securitate in utilizarea Internetului, utilizarea serviciului de e-mail, salvarea informatiilor pe medii externe(HDD, STICK, CD DVD, etc.);
- Cunostinte de limba engleza, nivel conversational;
- Experienta profesionala minim 1 an;

Calendar de selectie:
- 15.03.2019, ora 16:00, data limita pentru depunerea dosarelor- registratură Galati, Str. Portului nr.34;
- 18.03.2019, ora 10:00 - interviul de selectie si proba scrisa;
- 19.03.2019, comunicare telefonica candidat admis;

Continutul dosarului de aplicatie:
- Formularul de aplicatie si acordul de prelucrare date cu caracter personal– le puteti ridica de la registratura companiei din Galati sau le puteti descarca de aici.
- Adeverinţă de vechime in munca/extras revisal de la ultimul/ii angajator/i care sa ateste experienta profesionala in domeniu;
- CV – model EUROPASS;
- Copii documente pregătire profesională;

BIBLIOGRAFIE CONCURS :
1. OG nr. 22 / 29.01.1999* republicata privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, cu modificarile si completarile ulterioare.
2. HG nr. 518 / 24.08.1998 privind înfiinţarea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" SA Galaţi, cu modificările şi completările ulterioare.
3. LEGE nr. 235/29.11.2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare.
4. Ordonanta nr. 42 / 28.08.1997* republicata privind transportul maritim si pe caile navigabile interioare, cu modificarile ulterioare
5. HG nr. 245 / 04.03.2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei nr. 42 / 1997 privind transportul naval
6. Ordinul MT nr. 709 / 10.09.2010, privind aprobarea Listei cuprinzând porturile şi locurile de operare deschise accesului public şi limitele acestora, a căror infrastructură de transport naval aparţine domeniului public al statului, precum şi a Listei cuprinzând limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj cu modificarile si completarile ulterioare
7. OMT nr. 636 / 13.08.2010 pentru aprobarea Regulamentului portuar - cadru
8. OMT nr. 251 / 05.04.2011 privind înfiinţarea comisiilor de coordonare a mişcării navelor maritime şi de căi navigabile interioare în porturile Galaţi, Brăila şi Tulcea.

Relatii suplimentare la telefon 0236460660-61-62-63 interior 129, email ru@apdmgalati.ro sau la sediul companiei din Galati, str. Portului nr.34.