COMPANIA NATIONALA
ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME
GALATI
     


Carieră

bullets Anunț selecții

Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați organizează, selecție de personal pentru ocuparea următoarelor posturi:


Contabil


Cerinte obligatorii
o Cunostinte de contabilitate financiara si de gestiune; o Cunostinte de legislatie contabila si fiscala; o Cunostinte de utilizare PC (pachet MS OFFICE, program de contabilitate); o Studii medii-profil economic; o Vechime in munca minim 2 ani, experienta aferenta postului de contabil minim 2 ani;
Calendar de selectie:
- 17.05.2019, ora 13:30, data limita pentru depunerea dosarelor- registratură Galati, Str. Portului nr.34;
- 20.05.2019, ora 10:00 - interviul de selectie si proba scrisa;
- 21.05.2019, comunicare telefonica candidat admis;

Continutul dosarului de aplicatie:
- Formularul de aplicatie si acordul de prelucrare date cu caracter personal– le puteti ridica de la registratura companiei din Galati sau le puteti descarca de aici.
- Adeverinţă de vechime in munca/extras revisal de la ultimul/ii angajator/i care sa ateste experienta profesionala in domeniu;
- CV – model EUROPASS;
- Copii documente pregătire (diploma bac);

Bibliografie CONCURS :
1. H.G. 518/1998 privind infiintarea C.N. ,,APDM’’S.A. Galati, completata prin HG 222/2003 si HG nr.598/13 mai 2009 ;
2. Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata ;
3. Codul fiscal – Legea nr.227/2015 ;
4. Ordin nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ;
5. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.500/2002 privind finantele publice;
7. Hotararea Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Hotararea Nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
9. OMFP 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
10. Decretul nr.209/1976 pentru aprobarea regulamentului operatiilor de casa ;
11. Legea 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar ;

Relatii suplimentare la telefon 0236460660-61-62-63 interior 129, email ru@apdmgalati.ro sau la sediul companiei din Galati, str. Portului nr.34.