COMPANIA NATIONALA
ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME
GALATI
     


Carieră

bullets Anunț selecții

Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați organizează, selecție de personal pentru ocuparea următoarelor posturi:


CONTABIL


Cerinte obligatorii
o Studii medii-liceu, cursuri de contabilitate;
o Experienta in domeniul financiar contabilitate-minim 2 ani;
o Cunostinte de contabilitate financiara si de gestiune;
o Cunostinte de legislatie contabila si fiscala;
o Cunostinte de utilizare PC (sistem operare Windows, aplicatii pachet MS OFFICE);

Calendar de selectie:
- 06.11.2019 ora 16:00, data limita pentru depunerea dosarelor- Galati, Str. Portului nr.34 - Registratura
- 07.11.2019 începand cu ora 10:00- proba scrisă și interviul;
- 08.11.2019 comunicare telefonica candidat admis.

Continutul dosarului de aplicatie:
- Formularul de aplicatie si acordul de prelucrare date cu caracter personal– le puteti ridica de la registratura companiei din Galati sau le puteti descarca de aici.
- CV – model EUROPASS;
- Copii documente studii: diploma de bacalaureat, diplome absolvire cursuri;
- Adeverinta de vechime ultimul/ultimii angajatori ;

Bibliografie CONCURS :
1. 1. H.G. 518/1998 privind infiintarea C.N. ,,APDM’’S.A. Galati, completata prin HG 222/2003 si HG nr.598/13 mai 2009 ;
2. Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata ;
3. Codul fiscal – Legea nr.227/2015 ;
4. Ordin nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ;
5. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.500/2002 privind finantele publice;
7. Hotararea Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare;
8. Hotararea Nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului;
9. OMFP 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
10. Decretul nr.209/1976 pentru aprobarea regulamentului operatiilor de casa ;
11. Legea 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar ;Relatii suplimentare la telefon 0236460660-61-62-63 interior 129, email ru@apdmgalati.ro sau la sediul companiei din Galati, str. Portului nr.34.