COMPANIA NATIONALA
ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME
GALATI
     


Carieră

bullets Anunț selecții

Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați organizează, selecție de personal pentru ocuparea următoarelor posturi:


Timonier fluvial


Cerinte obligatorii:
- Cunostinte solide de legislatie in domeniu;
- Experienta in domeniul navigatiei 8 ani;
- Experienta aferenta postului minim 2 ani;
- Certificat de capacitate timonier fluvial;
- Studii medii;

Calendar de selectie:
- 26.09.2018 ora 16.00, data limita pentru depunerea dosarelor- Galati, Str. Portului nr.34 - Registratura;
- 27.09.2018 ora 10:00- interviu ;
- 28.09.2018 comunicare telefonica candidati admisi.

Continutul dosarului de aplicatie:
- Formularul de aplicatie – il puteti ridica de la registratura companiei din Galati sau il puteti descarca de AICI
- CV (curiculum vitae);
- Copii documente studii/diplome absolvire precum si documente de atestare profesionala;
- Copie carnet de serviciu;
- Copii certificat operator RTF/combaterea poluarii (daca exista);
- Adeverinţă de vechime in munca/extras revisal de la ultimul/ii angajator/i;Specialist imbunatatiri procese - doua posturi pe perioada determinata si un post pe perioada nedeterminata


Cerinţe obligatorii – tip contract durata nederminata :
- curs control intern managerial;
- experienta profesionala: minim doi ani in control intern managerial/guvernanta corporativa-management;
- cunoştinte solide de legislatie : H.G. nr. 518/1998 cu modificarile si completarile ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind Guvernanta Corporativa, inclusiv norme de aplicare, OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al entitatilor publice, ISO 9001:2015 ;
- studii superioare;
- cunostinte foarte bune de operare PC, pachet MS OFFICE (excel, word); Cerinţe obligatorii – tip contract durata derminata :
- studii superioare;
- experienta minim 2 ani in specialitatea studiilor;
- cunostinte solide de legislatie: H.G. NR.518/1998 cu modificarile si completarile ulterioare, OUG nr.109/2011 privind Guvernanta Corporativa, inclusiv norme de aplicare, OSGG nr. 600/2018 privind aprobarea codului controlului intern managerial al entitatilor publice, ISO 9001:2015 ;
- cunostinte foarte bune de operare PC, MS Office (excel, word);


Calendar de selectie:
- 11.10.2018 ora 16.00, data limita pentru depunerea dosarelor- Galati, Str. Portului nr.34 - Registratura;
- 12.10.2018 ora 10:00- interviul, proba scrisa (expertiza tehnica, verificare abilitati utilizare PC, pachet MS OFFICE, intrebari comportamentale);
- 15.10.2018 comunicare telefonica candidat admis.

Bibliografie concurs :
- H.G. nr. 518/1998 privind infiintarea Companiei Nationale Administratia Porturilor Dunarii Maritime SA Galati, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari prin Legea nr. 111/2016;
- H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

Continutul dosarului de aplicatie:
- Formularul de aplicatie – il puteti ridica de la registratura companiei din Galati sau il puteti descarca de AICI
- CV format Europass;
- Copii documente pregătire profesională (diploma licenta/master+supliment, diploma absolvire curs control intern managerial);
- Adeverinţă de vechime in munca/extras revisal de la ultimul/ii angajator/i care sa ateste experienta profesionala in domeniu;
Economist – Controller - un post pe perioada nedeterminata


Cerinţe obligatorii:
- Minim 3 ani de experienta in diferite pozitii in cadrul departamentului financiar – contabilitate;
- Cunostinte solide de analize economico-financiare;
- Aplicatiile pachetului Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet Explorer);
- Salvarea informatiilor pe medii externe (HDD extern, stick, CD, DVD, etc.);
- Studii superioare economice (Finante-Banci, Contabilitate si Informatica de Gestiune);
- Curs de Management Financiar (reprezinta un avantaj);
- Certificare de Auditor Financiar (reprezinta un avantaj);
- Certificare de Expert Contabil (reprezinta un avantaj);
- Programe de contabilitate, alte aplicatii specifice;

Calendar de selectie:
- 27.09.2018 ora 16.00, data limita pentru depunerea dosarelor- Galati, Str. Portului nr.34 - Registratura;
- 28.09.2018 ora 9:00- interviul, proba scrisa
- 01.10.2018 comunicare telefonica candidat admis.

Bibliografie concurs :
1. H.G. 518/1998 privind infiintarea C.N. ,,APDM’’S.A. Galati, completata prin HG 222/2003 si HG nr.598/13 mai 2009 ;
2. Legea Contabilitatii nr.82/1991, republicata ;
3. Codul fiscal – Legea nr.227/2015 ;
4. Ordin nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate ;
5. Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Legea nr.500/2002 privind finantele publice;
7. Ordinul nr.923/11.07.2014, republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
8. Ordonanta nr. 119/31.08.1999, republicata, privind controlul intern/ managerial si control financiar preventiv ;
9. OMFP nr.2332/2017 pentru aprobarea normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv ;
10. Ordinul nr.3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
11. Hotararea Guvernului nr.518/1995 privind unele drepturi si obligatii ale personalului roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificarile si completarile ulterioare;
12. Hotararea Guvernului nr.1860/2006 privind drepturile si obligatiile personalului autoritatilor si institutiilor publice pe perioada delegarii si detasarii in alta localitate, precum si in cazul deplasarii, in cadrul localitatii, in interesul serviciului ;
13. OMFP 2634/2015 privind documentele financiar contabile;
14. Decretul nr.209/1976 pentru aprobarea regulamentului operatiilor de casa ;

Continutul dosarului de aplicatie:
- Formularul de aplicatie – il puteti ridica de la registratura companiei din Galati sau il puteti descarca de AICI
- CV format Europass;
- Copii documente pregătire profesională (diploma licenta/master+supliment, diploma absolvire cursuri);
- Adeverinţă de vechime in munca/extras revisal de la ultimul/ii angajator/i care sa ateste experienta profesionala in domeniu;Relatii suplimentare la telefon 0236460660-61-62-63 interior 129, email ru@apdmgalati.ro sau la sediul companiei din Galati, str. Portului nr.34.