COMPANIA NATIONALA
ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME
GALATI
     


DEZBATERE PUBLICĂ
Proiect de contract-cadru închiriere, prestări servicii și subconcesiune.


CN ADMINISTRAȚIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME SA Galați (CN APDM SA) publică proiectele de contract-cadru pentru acces în zona portuară și furnizare servicii, contractul de locatiune teren portuar și contractul de subconcesiune spre dezbatere publică.

În termen de 90 de zile de la publicarea proiectului, organizațiile menționate la art.40^1, alin. (2) din OG 22/1999 ***
Republicată privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare pot formula observații/propuneri la proiectul publicat.

Proiect de contract-cadru pentru acces în zona portuară și furnizare servicii (click pentru vizualizare/descărcare).

Proiect de contract cadru de locatiune teren portuar si anexele (click pentru vizualizare/descărcare).

Proiect de contract cadru de subconcesiune si anexele (click pentru vizualizare/descărcare).

Observațiile/propunerile pot fi transmise prin utilizarea unuia dintre canalele comunicaționale:
- Email: apdm@apdmgalati.ro
- Fax: 0236/460140
- Registratura companiei cu sediul în Palatul Navigației, et.2, str. Portului, nr.34, Galați.

Date contact persoană desemnată cu furnizarea informațiilor privind procedura de dezbatere publică:

CN APDM SA Galați
Birou Marketing
POALELUNGI DUMITRU
Email: marketing@apdmgalati.ro
Tel: 0236/460660, int.1201
Termen publicare proiect: 27.02.2018
Termen limită pentru formulare observații/propuneri: 27.05.2018