COMPANIA NATIONALA
ADMINISTRATIA PORTURILOR DUNARII MARITIME
GALATI
     
Untitled Document

Activități desfășurate de CN APDM SA Galati
bullets Activități auxiliare activităților de transport naval

sageata1 Întretinerea, menținerea, asigurarea caracteristicilor tehnice minime ale infrastructurii de transport naval care i-a fost concesionată;

sageata1 Punerea la dispoziție utilizatorilor a infrastructurii de transport naval în mod nediscriminatoriu, în conformitate cu reglementările legale in vigoare;

sageata1 Semnalizarea terestră și plutitoare pentru navigație;

sageata1 Dragajul de întreținere pentru asigurarea adâncimilor în porturi și pe căi navigabile;

sageata1 Asistența navelor la operarea mărfurilor periculoase;

sageata1 Preluarea reziduurilor și a apelor uzate de la nave;

sageata1 Preluarea gunoiului și a resturilor menajere de la nave;

sageata1 Refurnizarea de apă, energie electrică și termică;

sageata1 Salvarea și ranfluarea navelor.

bullets Activitati conexe activitatilor de transport naval care au ca obiect serviciile de siguranta, in conditiile legii.

bullets Alte activitati

sageata1 Urmărirea traficului de mărfuri în port, centralizarea datelor privind volumul de marfă operat, portul de încărcare/descărcare a mărfurilor, numărul de nave operate şi normele de operare, precum şi publicarea anuală a acestor date;

sageata1 Supravegherea agenţilor economici care transportă sau operează mărfuri periculoase în apele naţionale navigabile sau în porturile aflate în zona sa de activitate;

sageata1 Ţinerea evidenţei muncitorilor portuari şi eliberarea carnetelor de lucru în port;

sageata1 Asigurarea utilizării de către terţi a infrastructurii de transport naval;

sageata1 Avizarea studiilor şi proiectelor privind dezvoltarea infrastructurii de transport naval;

sageata1 Elaborarea tarifelor pentru toate facilităţile şi serviciile cuprinse în obiectul de activitate;

sageata1 Prestarea de servicii cu maşini, utilaje, nave şi instalaţii proprii;

sageata1 Elaborarea programelor anuale şi de perspectivă pentru lucrări de întreţinere, reparare şi modernizare a bunurilor proprietate publică a statului şi a bunurilor proprietate a companiei;

sageata1 Avizarea proiectelor de construcţii şi instalaţii în apropierea zonelor portuare care ar putea afecta activitatea porturilor;

sageata1 Întocmirea sau avizarea documentaţiilor privind realizarea de noi infrastructuri portuare;

sageata1 Promovarea porturilor maritime şi fluviale pe plan intern şi internaţional, prin acţiuni publicitare, studii de piaţă, editare şi tipărire de materiale informative şi înregistrări pe suporturi informatice;

sageata1 Realizarea informatizării porturilor maritime şi fluviale şi a legăturilor cu alte sisteme informatice, naţionale sau internaţionale, şi asigurarea serviciilor informatice legate de activitatea portuară;

sageata1 Coordonarea traficului portuar în perioade aglomerate sau că urmare a unor comenzi guvernamentale şi, în aceste situaţii, stabilirea cu operatorii portuari a programelor de încărcare-descărcare a mărfurilor în/din nave şi priorităţile la intrarea navelor la danele de operare;

sageata1 Eliberarea avizelor în vederea obţinerii autorizărilor agenţilor economici;

sageata1 Prin delegare de competenţă, asigură ducerea la îndeplinire în zona sa de activitate a obligaţiilor ce revin statului român din acordurile şi convenţiile la care România este parte.