home

Prima pagina

Descriere proiect

Obiective

Activitati

Rezultate asteptate

Informare si publicitate

Comunicate de presa

Linkuri utile

CALENDAR EVENIMENTE

29 martie 2012
Conferinta de presa privind semnarea contractului de finantare pentru proiectul "Lucrari de infrastructura portuara: cheu dana 23 si 25 partial din portul Braila".

21 mai 2012
Conferinta de presa privind implementarea proiectului "Lucrari de infrastructura portuara: cheu dana 23 si 25 partial din portul Braila". (vezi album...)

18 octombrie 2012
Conferinta de presa privind finalizarea lucrarilor de constructie a infrastructurii portuare in cadrul proiectului "Lucrari de infrastructura portuara: cheu dana 23 si 25 partial din portul Braila". (vezi album...)


 


Activitatile prevazute in cadrul proiectului

Activitatea 1.
Elaborarea Studiului de fezabilitate si a Documentatiei de finantare


CN APDM SA Galati a organizat proceduri de achizitie publica in vederea atribuirii contractelor de servicii pentru elaborarea Studiului de fezabilitate si a Documentatiei de finantare in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Subactivitatea 1.1.
Realizarea studiului de fezabilitate

Studiu de fezabilitate:  a fost intocmit de catre SC INSTITUTUL DE PROIECTARI PENTRU TRANSPORTURI AUTO NAVALE SI AERIENE SA (SC IPTANA SA) Bucuresti, in calitate de proiectant si in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr. 28/2008, privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investitii si lucrari de interventii.

Subactivitatea 1.2.
Realizarea cererii de finantare si pregatirea dosarului de finantare

Documentatia de finantare pentru obiectivul "Lucrari de infrastructura portuara - Cheu dana 23 si 25 partial din portul Braila", a fost elaborata in conformitate cu "Ghidul solicitantului" POS-T Axa Prioritara2, DMI 2.3., Operatiunea Modernizarea si Dezvoltarea Porturilor Dunarene in colaborare cu societatea de consultanta SC PARTNER TOP CONSULTING SRL.

Activitatea 2.
Realizare proiect faza Proiect tehnic

Documentatia a fost intocmita in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.28/2008, privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, pentru obiectivele de investitii si lucrari de interventii, in faza PT + DE si contine toate detaliile necesare pentru executia lucrarilor la danele 23 si 25 din Portul Braila.

Activitatea 3.
Realizarea (executia) lucrarilor de constructie + Asistenta tehnica + Dirigentie santier

Lucrarile la cele doua dane sunt realizate de SC VEGA 93 SRL Galati, in calitate de lider al asociatiei formate din: SC VEGA 93 SRL Galati si SC CONSITRANS SRL Bucuresti.

Activitatea de executie a lucrarilor este monitorizata de PFA BOGDAN DORU, cu care s-a incheiat un contract de prestari servicii de dirigentie de santier.

Activitatea 4.
Publicitatea proiectului

Aceasta activitate cuprinde asigurarea vizibilitatii proiectului, finantatorilor si programului de finantare.

Contractul de servicii de publicitate pentru proiect a fost atribuit firmei SC DEM MEDIA SRL Galati, iar materialele de promovare ale proiectului vor fi realizate in conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuala al POS-T 2007-2013 aflat in vigoare in momentul semnarii contractului de finantare dintre CN APDM SA Galati si AM POS-T.

Lucrari de infrastructura portuara: Cheu dana 23 si 25 partial din Portul Braila
Proiect cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul European de Dezvoltare Regionala
Mobilitate in Romania. Conexiuni cu Europa.
www.ampost.ro
Program cofinantat de Uniunea Europeana prin Fondul de Dezvoltare Regionala si
Fondul de Coeziune.
Continutul acestui material nu reprezinta in mod necesar pozitia oficiala a Uniunii Europene.